VTV, Västerås TennisVeteraner

En länk till "Stockholm Open"-affischen finns HÄR.

Bilden nedan är från utdelningen av priser till vårterminens gruppsegrare: Meggie Zabkar vann DD1 och Jan-Erik Elvén vann HD1. Övriga vinnare får sina priser senare.

Foto: Tommy Tegelgård.

Jubileumslotteriet på Medlemsmötet den 13/9

De som vunnit i lottdragningen vid Medlemsmötet kommer att få en kreditfaktura till sin epost.

Att reglera den finns tre alternativ:

1. Att dra beloppet vid betalning av faktura för tex seriespel. 

2. Att via e-post meddela kassören sitt bankkontonummer.

3. Att via e-post meddela kassören sitt mobilnummer för swish-utbetalning.

Kassörens e-post, se styrelsen, kolumn 3.

Följande har vunnit:
Lars Lindqvist  500 kr
Jan Pettersson  500 kr
Ingemar Bylund  200 kr
Bengt Hedström  200 kr
Torsten Pettersson  200 kr
Birgitta Andersson  200 kr
Hans Eriksson,  200 kr

SM-GULD till MORGAN BERG!

Under sportlovsveckan avgjordes Veteran-SM i Stockholm/Danderyd. Mycket glädjande är att en av VTV:s medlemmar, Morgan Berg, kammade hem SM-titeln i klassen H75!

Morgans fina form under det normala seriespelet höll i sig även under SM-veckan och han kunde välförtjänt vinna titeln. Dock inte utan ansträngning. Såväl kvartsfinal som semifinal och själva finalen fick avgöras i matchtiebreak, där Morgan visade de starkaste nerverna.

VTV gratulerar Morgan till prestationen!!

Text: Tommy Tegelgård

Morgan Berg.                  Foto: Tommy Tegelgård

Allmänt om VTV samt Årets VTV:are

VTV, Västerås TennisVeteraner, bildades 1989. Från början var det 17 medlemmar. Initiativtagare var Evert Asp,
David Hagström, Helge Antlind och
Will Eriksson (legendarisk banskötare på Fridnäs).

Föreningen har just nu (december -22)
148 medlemmar. Av dessa är nio heders-medlemmar (90 år eller mer) och 30 är damer.

Medlemmarnas ålder varierar från under 60 till över 90 år.

Föreningens mål är att bedriva motion i form av tennisspel i en trivsam och gemensam anda. Sammanhållning och gemenskap är viktiga hörnstenar.

Vi spelar inomhus i Bellevue. Utomhus har vi under lång tid spelat på Fridnäs underbara tennisanläggning med tio grusbanor. Den anläggningen är numera ett minne blott, så från 2018 spelar vi på Bellevues nyligen anlagda banor. Några av oss spelar även på Blåsbobanan.

I Bellevue hade vi från mars 2013 ett eget, stort klubbrum med pentry, omklädningsrum och duschar. Från september 2019 har vi tvingats att flytta till ett mindre klubbrum med pentry.

Våra aktiviteter

Årsmöte i mars.

Föreningsmöte i september som uppstart inför hösten. Samma vecka som Veckoturneringen.

Dessa möten har oftast en gästföreläsare, och avslutas med fika.

Vårutflykt sker i regel i maj, med studiebesök och lunch, ibland även fika.

Höst-aktivitet, en kulturresa, startade 2016 på initiativ av Kjell Söder. Denna aktivitet har gjort uppehåll under Covid-pandemin, men kanske tas upp igen av nya Marknadskommittén?

Julbuffé i december för medlemmar med respektive är en lång tradition. Vi äter julbord, sjunger allsång och ordnar lotterier. Ibland har vi en gäst som underhåller oss.

Årets VTV-are utses varje år och den utsedde presenteras vid Julbuffén.

Titeln föräras varje år en medlem som har gjort stora insatser för föreningen.
Han eller hon får en inteckning i det stora vandringspriset och får förvalta "bucklan" till nästa Julbuffé. Pristagaren får dessutom en mindre pjäs att ställa hemma i prisskåpet.


Årets VTV:are 2022: Bengt Hedström.En person som
- är en sann problemlösare, lågmäld men som vet vad han vill.
-är målinriktad, idérik och ansvarstagande.
- varit verksam i styrelsen i många år både som revisor, TK-ansvarig och numera som vice ordförande.
- organiserar och ansvarar för seriespel och veckoturneringar inom klubben.
- planerar och arrangerar utbyten med
andra klubbar.
- är en administratör och organisatör, vars
kompetens sträcker sig över många
områden.

Bengt Hedström

Årets VTV:are 2021: Helena Lilja.
Juryns motivering lyder:
- Är positiv, viljestark och hjälpsam
-Arbetat som förtroendevald inom VTV de senaste sju åren.
-Byggt upp och synliggjort damsektionen.
-Inspirerar och utvecklar damtennisen inom föreningen och verkar så att alla syns och trivs.
-Planerar verksamheten och ansvarar för medial och digital information.
-Har utvecklat samarbete och utbyte med annan tennisförening och dess damsektion.

Helena Lilja, Årets VTV:are 2021

Helena Lilja, Årets VTV:are 2021.

Årets VTV:are 2020: Kjell Karlsson
Juryns motivering:
-Är positiv och sprider glädje och kunskap.
-Jobbat som förtroendevald i olika roller inom VTV de senaste sex åren.
-G
enom sitt kontaktnät vaskat fram
personer som är villiga att jobba i styrelse och våra kommittéer.
-Strukturerat vår ekonomiuppföljning av kostnader och intäkter så att dessa är lätta att följa upp och att förstå.
-Varit mentor till vår nuvarande kassör.

Kjell Karlsson, Årets VTV:are 2020

Årets VTV:are 2019: Bo-Erling Larsson
- En person som brinner för tennisen och alltid ställer upp när det behövs.
- En person som under sina åtta år i föreningen oftast spelat i klass 1 och vunnit klassen i såväl singel som dubbel.
- En person som är allmänt trevlig, lättsam och representerar vår förening på ett utmärkt sätt.
- En person som under fem år varit vår ordförande, där han leder styrelsen och fördelar jobben på ett föredömligt sätt.

Bo-Erling Larsson, Årets VTV:are 2019

Årets VTV:are 2018: Curt Ferding

Årets VTV-are 2017: Sven-Olof Lindström

Årets VTV:are 2016: Lars-Erik Högberg

Årets VTV:are 2015: Birgitta Ringström 

Årets VTV:are 2014: Ulf Lilja.

Årets VTV:are 2013: Ragnar Sund.

Årets VTV:are 2012: Lars Björklund

Årets VTV:are 2011: Arne Gustafsson

Årets VTV:are 2010: Kjell Söder

Årets VTV:are 2009: Christer Rosén

Årets VTV:are 2008: Lars Holmqvist

Årets VTV:are 2007: Roland Ludvigsson

Årets VTV:are 2006: Per Eriksson 

Årets VTV:are 2005: Ingemar Berg 

Årets VTV:are 2004: Ivar Ringqvist 

Årets VTV:are 2003: Sven Torstensson    

Årets VTV:are 2002: Sif Kallin 

Årets VTV:are 2001: Evert Asp  

Årets VTV:are 2000: Ingmar Andersson

Medlemsregister

Då vi inte längre kan skydda medlemmarnas uppgifter via ett lösenordsskydd (finns inte på denna hemsidesbyggare) publicerar vi här ett enkelt medlemsregister.

Det innehåller medlemsnummer, namn och telefonnummer. Vid behov av mer uppgifter, vänd dig till kassören Kjell Karlsson, i första hand via mail här, eller per telefon 070 811 17 36.

Vårutflykten till det unika och fantastiska Djäkneberget
ägde rum torsdagen den 27 april.

Bilder kommer senare.

ERBJUDANDE om Mallorca-resa!

PTK, Stockholm, reser till Mallorca för en tennisvecka den 18 - 25 september. Det finns möjlighet att hänga med!
Läs allt om det hela i bifogade offert:

Mallorcaresan

Intresserade kan få mer information av Lars Engström PTKS 070-958 68 50.
Det är ca 18 personer anmälda varav 12 tennisspelare från PTKS i Mälarhöjden.
Anmälan sker direkt till resebyrån
(Patrik 013-35 22 30).

Årsmötet den 15 mars 2023

Redovisning av medlemslotteriet:
500 kr: Lars Eriksson och Arnold Carlzén.
200 kr: Birgitta Andersson, 
Christer Rosén, Stig Andreasson,
Hans Stackegård, Torsten Pettersson.

Årsmötesprotokollet finns i spalt 4.

Brevet från Björn Gustafsson, föredragshållaren på årsmötet, finns här.

En länk till den omfattande artikeln om det bångstyriga talet "pi" finns här.

Medlemsmötet den 13/9 2023
Onsdagen den 13 kl. 14 i Röda Rummet, Bellevue.

Se affischen HÄR.

Styrelse och funktionärer fram till årsmötet 2024.

Styrelsen:

Ordförande: Bo-Erling Larsson
076 633 48 17

Vice ordförande: Bengt Hedström
021 41 26 37, 070 315 48 94

Sekreterare: Sven-Olof Lindström (SOL)
021 272 53, 070 532 16 43

Kassör: Kjell Karlsson 070 811 17 36

Ledamot: Birgitta Andersson 
070 699 72 79

Suppleant: Birgitta Ringström  
021 30 99 99, 070 217 34 33

Suppleant: Helena Lilja 070 778 29 13

Suppleant: Wladyslaw Knapik 
076 883 86 08

Suppleant: Staffan Söderbäck 
070 532 57 60 

Adjungerad (hemsida):
Arne Gustafsson 021 41 50 12,
073 200 67 08.


Tävlingskommittén

Sammankallande: Tommy Tegelgård
070 574 68 85

Ledamot: Kjell Kristiansson 
021-30 15 20, 073 380 52 52

Ledamot: Staffan Söderbäck 
070 532 57 60

Ledamot: Hedvig Knutsson073 642 70 33

Ledamot: Jan Pettersson  070 781 23 40

 

Marknadskommittén

Sammankallande: Birgitta Ringström 
(se styrelsen)

Ledamot: Erik Nordesjö 073 - 933 97 07

Ledamot: Arne Gustafsson (se styrelsen)

Ledamot: Birgitta Andersson 
(se styrelsen)

Adjungerad: Jan Pettersson (VTV-bladet)
(se TK)

Övriga funktionärer

Revisorer:
Bo Velén  021 60 700, 070 515 81 30 (sammankallande).

Hans Cederqvist  070 532 85 43                                

Valberedning inför årsmötet 2024:

Kjell Kristiansson  021 30 15 20,
073 380 52 52 (sammankallande)

Mia Wengelin  070 799 73 10

Folke Lindqvist  021 33 48 30,
070 638 30 07

Kommittén för "Årets VTV:are" 2023

Bengt Hedström (sammankallande)
(se styrelsen)

Helena Lilja  (se styrelsen)

Kjell Karlsson (se styrelsen)


Arbetsbeskrivning och ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer finns HÄR.


VTV:s Plusgirokonto
för inbetalning av medlemsavgifter, spelavgifter etc. är
38 64 30 - 3
Om du betalar via internetbank: Ange alltid vad inbetalningen avser, samt ange ditt namn så att kassören ser vem som betalat!

Vid eget utlägg för föreningens räkning, inköp eller representation, finns en blankett "Representations- och reseräkning".  Den kan också användas vid begäran om ersättning för egen bil med passagerare vid resa till klubbmatcher.

Du kan ladda ner blanketten här. 
Lämna blanketten till kassören.
Bifoga ev. kvitto(n)!

Länkar:

Stadgar

Verksamhetsberättelse 2021 

Årsmötesprotokoll 2022

Medlemsmötet 2022-09-14

Bild från medlemsmötet 2022.

Årsmötesprotokollet 2023.

Medlemsmötet 2023-09-13_
anteckningar
     
Nytt 15/9

Pi - ett bångstyrigt tal. Artikel av Björn Gustafsson, föredragshållaren på årsmötet 2023.

Olycksfallsförsäkring

VTV-bladet nr 23_juni 2023

VTV-bladet nr 22_december 2022

VTV-bladet nr 21_juni_2022

VTV-bladet nr 20_december 2021VTK (Västerås Tennisklubb)

Veteraner Eskilstuna (tkhobby.nu)