Egen hemsida skapad med Snabber

 Kontakta VTV!

 Ordförande Bo-Erling Larsson. e-post


  Alternativt, fyll i formuläret på fliken "Kontakt",

eller läs på "Detta är VTV"

 

 

   

 

 Postadress:

VTV, Västerås TennisVeteraner  
Tunbyvägen 91  
c/o Bellevue  
722 23  VÄSTERÅS 

 Fridnäs saga är nu all, nu (2018) är det

 Bellevues fyra nya banor som gäller.

 Se sidan "Måndagsdubbel Bellevue". 


 Sommaren på Fridnäs 2017:

 
 VFTK, med Magnus Peterson och Janne Hedman i spetsen, svarade för att banorna  ställdes iordning, men räfsning och städning utfördes (delvis) av oss i VTV.


 Under städdagen den 24 april deltog 9 man och en kvinna i räfsningen.  

 Vi startade kl. 11 och avslutade runt 13:40. VFTK bjöd oss på kaffe och smörgås,

 vilket smakade alldeles utmärkt i det lite blåsiga och småkalla vädret.

 Följande medlemmar honoreras för sina insatser: 

 Ragnar Sund

 Bo Lindman

 Lars Lindqvist

 Bernt Fredriksson och Ing-Marie Fredriksson

 Hans E. Johansson

 Stig Andreasson

 Glenn Linder

 Lars Björklund och

 undertecknad.

 Ragnar samlade dessutom in verktygen, låste huset och banorna och åkte till Bellevue

 för att lämna nycklarna till Leo och kaffetermosen till receptionen.


 Magnus Peterssons bilder från dagen finns på Västerås Fridnäs Tennisklubbs hemsida

 på Facebook, några steg ner i flödet (månd. 24/4).

                                                                                                      /Arne Gustafsson

 

Tack vare kanonjobb av VFTK har vi nu perfekta banor att spela på!

Utomhusspel på Fridnäs tennisbanor från maj t.o.m augusti, och kanske in i

september. 

 

Spontana dubbelspelet sker varje måndag förmiddag.

 

Omgång 1:  9:00 -10:30.   Omgång 2:  10:30 - 12:00. 

 

Då vi har endast fyra banor till förfogande måste vi dela upp oss i dessa två omgångar.

 

Anteckna dig på listan på Fridnäs vilken omgång du önskar.

 

Varje måndag brukar mellan 10 och upp till 40 deltagare komma beroende på väder, sommarstugor, båtar, resor, barnbarn etc., etc......

  

"Överenskommelse om dubbeln" nedan gäller i tillämpliga delar även 2017! 

Sommaren på Fridnäs 2016:


Någon vårstädning behövde vi inte göra i år, då VFTK svarade för detta.

Utomhusspel på Fridnäs tennisbanor från maj t.o.m augusti, och ibland in i september.

Dubbelspelet sker varje måndag förmiddag.

Omgång 1:  9:00 -10:30.   Omgång 2:  10:30 - 12:00.


Då vi har endast fyra banor till förfogande måste vi dela upp oss i två omgångar.

Antackna dig på lista på Fridnäs vilken omgång du önskar.

Varje måndag brukar mellan 10 och upp till 40 deltagare komma beroende på väder, sommarstugor, båtar, resor, barnbarn etc., etc......

 

"Överenskommelse om dubbeln" nedan gäller i tillämpliga delar även i år! Vårstädningen 2015

 

Det blev snabba ryck när Bellevues Tomas Karlsson, måndagen den 13 april, vid lunchtid, meddelade att "nu går det att välta banorna på Fridnäs, så kan ni kratta och rensa snarast?"

Undertecknad ringde ihop ett gäng Fridnäsentusiaster, och tisdagen den 14 april gjorde vi klart de två banor (8 och 9) som behövde ansning. De två andra (7 och 10) var så lite jobb med att Anton Mylläri och en kompis redan hade fixat dem och börjat välta. (Som bekant finns numera endast fyra banor kvar på Fridnäs).

 

Följande 11 VTV:are hade möjlighet att ställa upp och jobba trots kort varsel:

 

Lasse Holmqvist

Carl-Olof Ericsson

Bo-Erling Larsson

Ragnar Sund

Hasse Johansson

Thomas Dahlstrand

Bengt Hedström

Staffan Söderbäck

Birgitta Ringström

Ulf Lilja

Arne Gustafsson (även koordinator, kontaktman mot Bellevue).

 

Alla ni kommer att få en viss belöning för er fina insats!

       Vårstädningen 2014

Den först utsatta städdagen torsdagen den 10 april regnade inne, banorna var dyblöta.

Ny städdag utlystes till tisdagen den 15 april, med affischer, info på hemsidan samt

mail till alla medlemmar. Nio tappra kom och jobbade kopiöst. Vi hann med fem banor.

Därför utlystes ännu en städdag till torsdagen den 17 april. Mail till ett utvalt antal medlemmar. Åtta av de nio från tisdgen kom även denna dag! Den nionde hade laga förfall. Dessutom kom ytterligare fem arbetsvilliga VTV:are så vi kunde göra klart de

resterande fem banorna. Vi hade "Öppet Hus" mellan kl. 10 och 15, så man kunde komma och gå när det passade en själv som bäst. En metod som vi säkert kommer

att tillämpa även nästa år. Så nu är alla banor fria från löv, grenar, kvistar och ogräs!

Leo och sonen Anton började med vältningen på förmiddagen, så det finns hopp om

tidig spelstart.


En stor eloge till alla som ställde uppp för att göra banorna redo för vältning etc.!

Alla visade ett stort VTV- och Fridnäshjärta. Du som inte kunde medverka av olika

skäl denna gång kommer säkert igen nästa år, eller hur?


De VTV:are som jobbade kommer att få en belöning. En förteckning över de idoga och
tappra hjältarna finns här.VÅRSTÄDNINGEN 2013

​Det var/är en sen vår i år. Därför kunde vi inte komma ut på banorna förrän tjälen

släppt och det torkat upp. Onsdagen den 24 april gav Leo klartecken. Inbjudan lades

ut på hemsidan samma kväll om arbete på fredag den 26:e. Ett mail skickades

också till alla medlemmar som jag kunde få fram e-postadresser till. Jag ringde även

till några icke e-postare på torsdagen.

På fredagen den 26 april var vi åtta tappra som räfsade, krattade och rensade på
banorna 1-4, samt centercourten nr 10 (enl. Leos önskemål togs dessa i första hand
då det stundar tävlingar 3-5 maj). 5:an och 6:an var det inget jobb alls på, de såg

så fina ut att dem kunde vi lämnad ifred.


Vi startade enl. planen kl. 10, fick fika enl. planen kl. 12 (tack till Leo!). Vi avslutade
som planerat kl. 14, nöjda över vår insats, och att det "beting" vi planerat uppfylldes
så väl.


Ett stort TACK till Jozef Stern, Lasse Holmkvist, Ragnar Sund, Staffan Söderbäck, Bengt Hedström, Göran Gustafsson och Carl-Olov Ericsson!


Återstår alltså banorna 7, 8 och 9. Jag återkommer ev. med en ny inbjudan till arbets-

insats för Fridnäs och tennisens bästa.


/Arne Gustafsson, VTV (även ABB IF Tennissektion).

 


Fridnäsaktiviteter 2012

Sommarens spel på Fridnäs:

STATISTIK för dubbelspelet på måndagarna 7/5 t.o.m. 27/8 enl. Ragnar Sund:

Antalet spelare har varit 22, 16, 17, 23, 11, 14, 14, 4, 19, 13, 17, 18, 17, 17, 24, 18.VÅRSTÄDNINGEN på Fridnäs 2012

skedde tisdagen den 24/4 kl. 14 - 17:30 c:a. Vi var sammanlagt 12 VTV-are i farten

denna eftermiddag. Det var fint väder, med undantag för två regnskurar. Vi ägnade oss

åt de två kvarvarande banorna, 8 och 9. De hade mest löv, ris och ogräs av alla banorna. (De andra banorna hade Bellevue redan åtgärdat genom bröderna Kudinoff och ev. andra medhjälpare). Vi fick slita bra, särskilt på bana 8 med massor av björkris, löv och ogräs med djupa rötter! Under en paus i arbetet avnjöts kaffe med smörgås, vilket Leo bjöd på. Tack för det! Nu ser banorna fina ut, redo för linjemontering och vältning. ​Birgitta Ringström fräschade upp entrén och dess buskar och rensade ut gamla, vissna blad från blommorna.

Ett stort TACK till alla veteraner som ställde upp så fint och beredvilligt!


2010: Vårstädningen på Fridnäs tennisbanor genomfördes måndagen den 19 april
på e.m. med 14 veteraner. Vi krattade, rensade, hackade bort ogräs och gjorde klart
på 6 banor. Bellevue bjöd oss på kaffe, smörgåsar och godbitar. Fortsättning följde på
tisdag e.m. med 9 veteraner, då vi gjorde klart de återstående fyra banorna. Återigen

med fint fika från Bellevue. Ett stort TACK till er alla som ställde upp med kort varsel

(e-mail och telefon på lördag och, i några fall, telefon på söndag)!

 

VLT var på plats andra dagen, och vi fick en liten notis och bild i onsdagens tidning.

 

Nu återstår banornas iordningsställande för Leo och hans Bellevuepersonal.

 

VFTK, som ju har tävlingar och träningar där nere, den första tävlingen med start

den 7 maj, är väldigt glada och tacksamma för vår insats. Så här skriver den nya ordföranden för VFTK:

 

"Styrelsen i VFTK sänder ett stort tack till alla er
som hjälpte till med vårstädningen på Fridnäs.
Tack vare er så kommer vi igång med utomhusträningen och
tävlingar i tid. Lycka till med er tennis under säsongen!
 
              Styrelsen genom Cissi Berg, ordförande VFTK"
 
/Arne

 

Angående dubbelspelet, se 2009 års överenskommelse här nedan.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

 

2009: "9 augusti:  Klargörande och överenskommelse om dubbeln på måndagar:

 

Vi har, precis som tidigare under alla år, gruppbokat alla banor (utom Pelles
abonnerade bana 4), varje måndag kl. 9 - 11, hela säsongen.

 

Efter klockan 9, när vi ser hur många banor som är upptagna av VTV-are, kan
banskötaren eller kioskpersonalen hyra ut de ev. lediga banorna. (Så de VTV-are som
kommer "för sent" kan råka bli utan bana).

 

I gengäld, för att underlätta för banskötaren/kioskpersonalen, vilka kanske inte känner oss
så väl, vill Bellevue att ALLA deltagare tydligt skriver in sitt namn, eller förnamn plus
initial, på bokningslistan i kioskens pärm på respektive bana INNAN vi går ut på banan.
(Skriv smått, så att fyra namn får plats).

 

Då kan personalen, efter spelets slut, enkelt pricka av allteftersom vederbörande betalar.
Ingen av oss underlåter väl att betala, men det underlättar för personalen att ha kontroll
över det hela. Dessutom så ser då Bellevue hur beläggningen har varit.

 

Med tennishälsningar

Arne Gustafsson

(VTV-are och tidigare Fridnäsansvarig som i år hjälper Bellevue med administrationen).

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Denna sida uppdaterades den 20/4 2018 av Arne G. 

 

 


 

Väder Västerås

 


HALSOKOST_Tusenskonan_logotyp_scannad_redigerad.jpg

   Köpmangatan 1B, Västerås

   (mittemot Bergströms Skor)

  


 

  En annons med denna höjd

kostar endast 350 kr/år!

 

Kontakta redaktören 
när du vill annonsera!

  


Några aktuella länkar:

 VTKSveriges Tennisveteraner

Svenska Tennisförbundet

Tennismagasinet

PTKS

Gefle TK 

TOK Örebro

Davis Cup officiella hemsida

LiveResultat.se

Stockholm Open

Dubbeltaktik

 

stäng